Client: Mr. Manh Hoang ; Mrs. Giang

DaNang, VietNam

2021

Architect: To Huu Dung

Client: Mr.Ngoc; Mrs.Lien

QuangNam, VietNam

2021

Architect: To Huu Dung  

Client: Mr. Thuan ; Mrs. Linh

DaNang, VietNam

2020

Architect: To Huu Dung

Client: Mr. Tu Thuyen ; Mrs. Tuyet Vinh

HoiAn, VietNam

2020

Architect: To Huu Dung

Client: Mr. Ho Ngoc Phuoc ; Mrs. Le Thi Minh Thanh

Son Tra, DaNang, VietNam

2020

Architect: To Huu Dung

Client: Mr. Tang Trong Thuan, Mrs. Doan Thi Ha

Son Tra, Da Nang

2019

Architect: To Huu Dung

CLient: Mr. Long/ Mrs. Bay

Vo An Ninh, Hoaxuan, Danang

2018

Architect: To Huu Dung, Tran Thi Anh Nguyet

Client: 43 Factory

19,20,21,22 Ngo Thi Si, Danang

2018

Architect: To Huu Dung

Client: Mrs.Mai

Danang, VietNam

2019

Architect: To Huu Dung

Client: Hai Ông Hói

Le Van Luong, Danang

2019

Architect: To Huu Dung

Client: Mr.Bảo/Mrs.Thư

LeHuuTrac, Danang

2018

Architect: To Huu Dung

architect: To Huu Dung

Hung Vuong str, Danang

2018

Client: MacBaoGia Ltd.,

Client: Mưa Coffee shop

DaNang, VietNam

2018

Architect: To Huu Dung

Client: Brew Man coffee concept

ThaiPhien, DaNang

2018

Architect: To Huu Dung

Client: Mr. Nguyen Dinh Linh Bao

Hoa Xuan, Da Nang, Viet Nam

2017

Arch: To Huu Dung

Client: Mrs. Tang Hong Thuy

SonTra, DaNang, VietNam

2017

Architect: To Huu Dung

85 DESIGN CAFE Client: 85 Design café

SonTra, DaNang

2016

Architect: To Huu Dung

CLOUD GARDEN COFFEE SHOP

Mr. Nguyen Tuan

SonTra, DaNang

2014

Architect: To Huu Dung

 49 Phạm Cự Lượng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

 Seligenstädter Grund 11, 63150 Heusenstamm, Germany

+84934728666

+4915158887979